Povídka: Ogaři (J. Š. Vlárský)

09.03.2011 12:53

To, co vám chcu dnes povědět a jastřabských ogaroch, stalo sa po první světovéj vojně na podzim ve dvacátém roku.
    Z ilavského háreštu utéklo několik chlapů. Fšady, na moravskéj aj slovenskéj straně hranic bubnovali obecní policajti túto zprávu a upozorňovali ludi, aby sa v noci dobře vartovali, aby jich utečení háreštanti neokradli.
    Také v Jastřabí strýček Mikáčkovi v osobě obecního policajta skoro ráno tľkli na buben a podávali občanom túto zprávu. Ludé f celém moravskoslovenském pohraničí byli rozrušení a o ničem iném sa nevyprávjalo enom o háreštantoch. Byly dľhé večery a drhlo sa skoro f každéj chalupě péří lebo sa přadlo.
    Také u Fojťáků sa drhlo a chodívala tam chamraď z celéj dědiny. Cérky drhly, ogařiska vyprávjali fšelijaké hlúposti a hráli sa na fanty. Ten večer sa však vyprávjalo enom o háreštantoch a zlodějoch. Joška Kopecký seděl pod kamny, uščúřil sa a cosi pošuškál Bohušovi Kolářovém a Joškovi Hnilovém. Obá sa smíli, ale nikdo nevěděl proč. Také mezi ostatníma ogarama byla tichá porada a za chvílu sa fšeci z jizby vytratili na dvůr a uradili sa, že budú dělat zloděje.
    „A ke kom nájprv půjdeme?“ optál sa Ozef Blahúškůj. Chvílu sa rozmýšlali. Jan Šelíčkůj si odkašlál a pravíl: „Myslím bude najlepší, dyž půjdeme k zadním Michalom. Já vlezu do chlévca, chytím prasa za ušiska a budu ho vytahovat ven, tak, aby kvičalo. Vy budete stát venku a dávat pozor. Dyby nekdo vylézl z chalupy, budeme utěkat za Štěpnica.“ Fšeci súhlasili a šli k Michalom.
    Joška vlézl do chlévca a chytil prasa za uši. Toto najprv enom kvíkalo, ale za chvílu kvičalo, jak by ho zabíjál. Ogaři sa smíli, ale za chvílu vrzli dveři. Trhlo to s nima, jak dyž by sa chytli elektrického drátu, a utěkali, enom ploty za nima praščaly.
    Dyž sa za chvílu sešli dohromady, Joška Kopecký pravil: „Víte, ogaři, že sem ve chlévci ztratil čepicu?“ – „Tú tam nenecháme,“ pravil Jan Kolářůj, „vrátíme sa pro ňu, šak už tam nebude nikdo“.
    Pomály sa blížili k chlévci, odkúď před chvílů utékli. Svítili si baterijú a hledali čepicu, zatým co druzí držali dveři, aby nikdo nemohl z chalupy ven. V tom najednúc strýček Michalovi vyletěli z kolnice a zařvali: „A vy kakraholti kakraholští, vy ste ňa chtěli okrast?“ Rozehnali sa pantokem a hodili s ním po ogaroch. Pantok švihl okolo uší Franckovi Kostkovém. Ten sa lekl a aby nedostál podruhéj doopravdy, vyletěl z chlévca a vrazíl do strýčka. Tito sa zamotali a jak širocí, tak dľzí převalili sa na dvoře. Ogařiska sa rozletěli, jak dyž střelí do vrabců.
    „Dyž už sme v tom půjdeme ešče na Výpustu ke Kašparom vystrašit tetičku a Marinu,“ pravil Janek Šimúnkůj ogarom, dyž sa dostali zpátky do dědiny. „Strýček sú v horách, tož robám naženeme aspoň trochu strachu. Budú mět strach aj roby Žalkovy – šak Jan Buršúj už tam nebude.“ Chlapci sa nedali moc naváďat, byli rozgurášení a tož šli na Výpustu. Jedni ostali na cestě, druzí šli do dvora ke kurníku a třetí ke chlévci, de byly husy. Husy byly ticho, ale slépky křékaly, jak dyž jich chytá tchoř. To už byly roby u Kašparů aj u Žalků hore. Obudili sa aj strýček Slaběňákovi a začali křičat tak, až sa obudili aj Bračíkovi.

    To už byla hore celá Výpusta a proto ogaři pustili slépky aj husy a utěkali hore Příčkami přes Díly a zahrady zpátky k Fojťákom, sedli si pod kamna a vyprávjali, jak by sa nic nestalo. Horší bylo na Výpustě. Fšeci vystrašení – a Marina Kašparova utěkala ke strýčkovi Dragúnovým, zatřískala na okno, lebo už spali, protože bylo skoro jedenást hodin. Otevřeli jí, ale nikdo s ní nemohl ani slova dostat. Až teprú za chvílu sa od ní dověděli, že na Výpustě byli zlodějé. Strýček Dragúnovi natáhli nohavice, oblékli kožuch a šli k Janovi Pavleňákovém, který byl v téj době akorát starostú. Seděli ešče pod kamny a pokuřovali s fajky, lebo tam ešče roby přadly a vyprávjali mu, jaká byla na Výpustě náščeva.
    „Mosíme obudit chlapi a vartovat, aby ešče do rána nekoho neokradli!“ Šli obá dědinú a od Fojťáků akorát šli ogaři. Pravili jim, co sa stalo na Výpustě a nařídili, že sa mosí vartovat, lebo to mohli byt háreštanti z Ilavy. Ogaři sa nedali pobízat a hořeli zvědavosťú, co sa děje na Výpustě. Ostali tam až do rána, nekeří u Kašparů, druzí zas u Žalků a zedli jim šecky jabuka aj hrušky, které měli nachystané na zimu. Teprú za několik týdňů vylézlo navrch, že zlodějé nebyli z Ilavy, ale že to byli jastřabští ogaři…

Slovníček:
Ilavského háreštu – ilavského vězení  
Háreštanti – vězni
Vartovat – hlídat
Mikáčkovi – Bartošovi čp. 1 (nyní Kulturní dům)
Fojťákovi – Hýblovi čp. 20 (nyní Králíkovi)
Joška Kopecký – Josef Šeliga čp. 13 (nyní rekreační objekt)
Bohuš Kolářůj – Bohumil Hnilo čp. 51 (nyní podnikatelský objekt Václava Králíka) 
Joška Hnilůj – Josef Hnilo čp. 70
Ozef Blahúškůj – Josef Krůžela čp. 16 (nyní rekreační objekt)
Jan Šelíčkůj – Jan Šeliga čp. 5 (nyní rekreační objekt manželů Běhunčíkových)
Zadní Michalé – Fojtíkovi čp. 49
Za Štěpnica – místní trať na východ od obce
Jizba – pokoj
Francek Kostkůj – František Eliáš čp. 34 (nyní Miklasovi)
Výpusta – místní část obce (na jihu) 
Kašparovi – Krůželovi čp. 44 (dům již neexistuje, dvůr domu čp. 47)
Janek Šimúnkůj – Jan Šuráň čp. 21
Roby – ženy
Žalkovi – bydleli v domě čp. 47 (nyní mladí manželé Pekařovi)
Jan Buršůj – později se do domu čp. 47 přiženil
Rozgurášení – rozdivočení
Bračíkovi – bydleli v domě čp. 46 (nyní Jelínkovi)
Příčkami přes Díly – místní tratě na západ od obce
Dragúnovi – Šuráňovi čp. 10
Jan Pavleňák – Jan Hýbl čp. 32

Převzato z Časopisu zaměstnanců Závodů říjnové revoluce n. p. Vsetín, závod 04 – Slavičín „Budujeme“, publikováno 29. prosince 1961. 

Pár slov o autorovi

J. Š. Vlárský je pseudonym autora povídek Jana Šuráně, který se narodil 27. prosince 1906 v Jestřabí čp. 7. V roce 1928 se ve Slavkově u Brna oženil a záhy se přestěhoval zpět do Jestřabí. Zde si zřídil štětkářskou a kartáčnickou živnost, kterou musel v roce 1953 ukončit. Na sklonku svého produktivního života pracoval ve Zbrojovce Slavičín. Zemřel v roce 1979 ve věku nedožitých 73 let. 

V první polovině 60. let publikoval Jan Šuráň několik povídek z jižného Valašska v závodním časopise Zbrojovky Slavičín. Dnes jsme Vám nabídli jednu z nich...     

 

 

Diskusní téma: Povídka: Ogaři (J. Š. Vlárský)

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

AlbertEveri | 06.06.2018

The prostate gland is the central a part of a male's reproductive :. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate is situated just in front of the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really miserable and inconvenient to the patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, often known as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 yrs . old. Infections in the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of most kinds of prostate infection. It is due to bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition connected with a particular defect inside gland as well as the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be caused by trauma for the urinary tract or by infections received from other parts in the body. A patient may feel testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal from the prostate defect then the employment antibiotics and NSAIDs to treat the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not even to determine what causes these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and heavy lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate weight loss program is important. These are some of the actions you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for overall health and will also also maintain the urinary track clean.

2. Some studies advise that a few ejaculations weekly will prevent cancer of the prostate.

3. Eat beef moderately. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef per week will heighten the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most critical measure to take to ensure a wholesome prostate is to go for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you should choose prostate examination one or more times per year.

Přidat nový příspěvek