Pamětní list ve věži kaple v Jestřabí z roku 1922 + fotokopie listu

28.05.2016 19:57

Při stavební rekonstrukci střechy kaple v Jestřabí prováděné v roce 2014 došlo ve věži kaple pod křížem k nálezu pamětního listu z roku 1922. Tento list sepsal tehdejší štítenský farář P. Alois Filip, který byl čestným občanem naší obce. Pamětní list má následující znění