EDICE PRAMENŮ

Pamětní list ve věži kaple v Jestřabí z roku 1922 + fotokopie listu

28.05.2016 19:57
Při stavební rekonstrukci střechy kaple v Jestřabí prováděné v roce 2014 došlo ve věži kaple pod křížem k nálezu pamětního listu z roku 1922. Tento list sepsal tehdejší štítenský farář P. Alois Filip, který byl čestným občanem naší obce. Pamětní list má následující znění

Školní kroniky: vyprávěcí pramen k dějinám obcí jižního Valašska

11.05.2011 00:07
Školní kroniky byly zavedeny na každé škole po roce 1870 na základě tehdy nové školské legislativy. Mezi mnohými novinkami bylo také uzákoněno, že každá škola má povinnost vést svou vlastní školní kroniku. Jelikož v té době ještě neexistovali obecní kroniky, jsou školní kroniky důležitým a často...